بیش از یک ماه از شکستگی شبکه آب روستای گطیش می‌گذرد، اما برای رفع این شکستگی تاکنون اقدامی از جانب آبفار شوش صورت نگرفته است.

عصر اهواز – دهیار روستای محروم گطیش گفت: بیش از یک ماه از شکستگی شبکه آب روستای گطیش می‌گذرد، اما برای رفع این شکستگی تاکنون اقدامی از جانب آبفار شوش صورت نگرفته است.

کد خبر : 347358 | تاریخ : چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ | ساعت :۰۵:۳۶ مصادف با Sunday 23 October 2016


اخبار خوزستان