به گزارش عصر اهواز، پس از قائله و کشمکش اعلام نتایج انتخابات شورای پنجم شهر اهواز و بعد از آن عبور پر از حرف و حدیث از شهرداری سید کریم حسینی توسط یاران گروه جمنا، کتانباف با رای قاطع شورا توسط اعضا بعنوان شهردار اهواز معرفی شد تا با اختیارات قابل توجه ای که به وی داده شد بتواند با خیال راحت چرخ زنگ زده توسعه شهر اهواز را با یک عملکرد جهادی به حرکت درآورد که تا کنون و به گفته بعضی اعضای شورا این مهم صورت نپذیرفته است.

کتانباف شهردار اهواز

شعار برچیدن فساد و اعمال تخصص گرایی و… در شهرداری توسط اعضای شورا در همان شعار باقی مانده و اکثریت اعضای شورا قبل از پایان سال اول نگاهی به تغییرات گسترده در هرم شورا و شهرداری دارند تا بتوانند به وعده های خود به مردم عمل نمایند.

پس از شروع به کار منصور کتانباف بعنوان شهردار اهواز توسط شورای پنجم، محمد جعفر فسلفی رئیس این شورا در سال اول در مصاحبه ای با رسانه های استانی گفت: شیوه شهردار منتخب تعامل و مشورت است و اگر بخواهد کسی را حذف یا جایگزین کند با نظر خواهی و تعامل این کار را انجام خواهد داد، کما اینکه وی در جمع گروه جمنا قول و تعهد داد که کارها را با مشورت و تعامل به جلو ببرد.

بعد از آن اظهار نظر و مصاحبه های طوفانی اعضای مستقل شورا در خصوص عملکرد شهردار طی روزهای اخیر، این جمع انتصابات یکسال گذشته را حاصل دست های پشت پرده دانسته و در برخی اظهار نظرهای خصوصی به خبرنگاران این انتصابات را آرایش و آماده سازی جریان خاص شورا برای انتخابات مجلس آینده می دانند که این خود برای شهر دارای مشکلات فراوان اهواز بسیار ضرر دارد.

در همین زمینه مازیار جهانبخشی با اظهار نارضایتی از عملکرد شهردار و ورود شهرداری به بازیهای سیاسی در جلسه علنی گذشته شورا گفت: شهردار اجازه می دهد افرادی که در سایه هستند و خود را پدرخوانده لیست های سیاسی می دانند با حب و بغض و بدون نگاه فنی و تخصصی برای شهر تصمیم گیری کنند. ما قسم خوردیم منافع شهر را بر منفع شخصی ترجیح دهیم و قسم یاد کردیم بدون توجه به قومیت و جناح سیاسی حامی منافع مردم باشیم.

وی همچنین عنوان کرد: به شهردار بگویید انتخابات تمام شده و منتخب هر ۱۳ عضو است؛ شهردار اهواز باید مطیع قانون و در راستای خدمت به مردم حرکت کند و نباید خود را تدارک چی یا ستاد انتخاباتی یک لیست خاص بداند.

از سویی دیگر و بازگشت به ماههای آغازین شورای پنجم محمد هادی قنوات عضو هیئت ریسه شورا هم از دست های پشت پرده صحبت به میان آورده بود و اظهار کرد: اعضای شورا قانوناً حق دخالت در انتصابها را ندارند ولی برخی مدیران جدید را نباید در این سمت ها منصوب می کردند. زیرا بعدها مشکلات بسیاری را برای اهواز و شهرداری به وجود می آورند.

این عضو هیئت رئیسه شورا تصریح کرد: اگر قرار است تغییری ایجاد شود باید کارشناسی شده باشد و مدیران جدید بدون حاشیه و کارآمدتر از مدیران گذشته باشند.

اما پس از این سخنان و موضع گیری هردو جناح شورا در خصوص عملکرد شهردار و همچنین افتتاح پر از حرف و حدیث فاز اول پل شهید بندر(اختلاف نظر در درصد پیشرفت فیزیکی پروژه توسط شهردار قبل و کنونی بوده است)، انتصابات روز دوشنبه ۲۹ خردادماه شهردار اهواز باعث شد تا اعضای معترض به عملکرد ۹ ماهه شهردار باردیگر به اعتراضات خود ادامه دهند و برخی نیز از گزینه احتمالی شهرداری اهواز پس از کتانباف با انعکاس چهرهای مختلف اجرایی استان در سالهای گذشته در فضای مجازی رونمایی کردند.

در پایان آنچه که می بایست مورد توجه شورا و شهردار قرار داشته باشد این است که چینش مدیران شهرداری باتوجه به همراهی در ستاد انتخاباتی سالهای گذشته اشتباه محض بوده و برای توسعه و پایان دادن به مشکلات شهر اهواز می بایست مدیران کاربلد، متخصص و شش دانگ را در این شهرداری به کار گماشت و بیت المال را برای یک جریان سیاسی و انتخابات آتی مصرف ننمود.

پی نوشت
بررسی عملکرد شهردار اهواز در سال گذشته طی گزارشهای مختلف به زودی از این رسانه منعکس می شود.