عصر اهواز :

استاندار خوزستان با بیان اینکه باید خوزستان در جذب سرمایه‌گذران خارجی نسبت به سایر استان‌ها ترجیح داده شود، گفت: باید از بحث‌های قبیله‌ای، قومی و سیاسی در مدیریت شهری خارج شویم و هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان باشد.