عصر اهواز :

استاندار خوزستان گفت: آب از طریق طرح غدیر ۲ به خرمشهر و آبادان رسید.