عصر اهواز :

داریوش یزدی هدایت تیم فوتبال استقلال خوزستان را پذیرفت.