عصر اهواز :

امام جمعه موقت اهواز گفت: سازمان امور مالیاتی، گردن کلفت‌ها و کسانی را که در این روزها در اخلال بازار اقتصادی کشور دست داشته‌اند را ردیابی کند.