عصر اهواز :

امام جمعه آبادان گفت: خواهشمندیم مساله آب شیرین کن‌ها که امنیت خاطر خاصی را برای کشورهای خارجی که در کنار دریاها واقع شده‌اند، ایجاد کرده است، با جدیت بیشتری بررسی و پیگیری شود.