عصر اهواز :

مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان با تکذیب خبر قهر عبدالله ویسی، گفت: ویسی قهر نکرده و سرمربی تیم است.