عصر اهواز :

سرپرست اداره کل هواشناسی از ثبت دمای ۵۱ درجه در ۹ ایستگاه هواشناسی استان در روز گذشته خبر داد.