عصر اهواز :

معاون امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: در حال حاضر ۷۵ درصد آب شرب ۷۶ شهر و ۴۰۶۲ روستا از رودخانه‌های استان تامین می شود که خشکسالی های اخیر تاثیر فراوانی بر کاهش ورودی‌ها و افزایش شوری آب داشته است.