عصر اهواز :

محمد تقی زاده یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار عصر اهواز بیان کرد: همچنین ۱۰۰هزار بسته آموزشی پیشگیری در سطح ۳۵۰ پایگاه اوقات فراغت استان به مناسبت فرارسیدن هفته مبارزه با مواد مخدر در حال توزیع است.
مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: برپایی نمایشگاه های پیشگیری می تواند نقش مهمی در ایجاد مصونیت در برابر آسیب های اجتماعی ایفا کند و پایگاه های اوقات فراغت ظرفیت مناسبی برای فعالیت های آموزشی و فرهنگی را فراهم می کنند.
وی با بیان اینکه برنامه های روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با هدف اجتماعی کردن امر مبارزه با آسیب های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر در ادارات و کانون های تابستانه سراسر استان اجرایی خواهد شد، بیان کرد: این برنامه ها از اول تا ششم تیرماه سال جاری در کانون های تابستانه و ادارات اجرا می شوند.
تقی زاده مهمترین هدف اجرای این برنامه های فرهنگی را گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانست و خاطرنشان کرد: کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، جلب مشارکت اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی و شناخت افراد درباره آسیب های اجتماعی از جمله مهمترین اهداف اجرای برنامه های فرهنگی هفته مبارزه با مواد مخدر است.
مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان با باین اینکه بخش دوم این طرح برای ششمین سال پیاپی توسط اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش خوزستان برگزار می شود اظهار داشت: آبان ماه هر سال، فاز دوم این طرح با هماهنگی ادارات و نواحی ۴۰گانه آموزش و پرورش خوزستان ۳۶۴ هزار و ۱۶۲ دانش آموز متوسطه اول و دوم را تحت پوشش برنامه های فرهنگی آموزشی قرار می دهد.
هفته مبارزه با مواد مخدر از پنجم تیر ماه آغاز می شود.
۳۵۰ پایگاه اوقات فراغت برای دانش آموزان استان در نظر گرفته شده است که آموزش های پیشگیری از مصرف مواد مخدر برای دانش آموزان در این پایگاه ها انجام می گیرد.
جمعیت دانش آموزی خوزستان یک میلیون و ۵۰ دانش آموز می باشد.
۷۱۵۸/۶۰۰۲

منبع خبر: ایـرنا