عصر اهواز :

ایرج بادپیما در خصوص برنامه کشت تابستانه این شهرستان اظهار کرد: هنوز سازمان آب و برق برای تامین آب موردنیاز برای کشت تابستانه در شهرستان اعلام آمادگی نکرده و آبی برای این کشت برای کشاورزان تخصیص داده نشده است.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان سهمیه‌ای را برای کشت برخی از محصولات برای شهرستان در نظر گرفته است که در صورت تامین آب مورد نیاز، این کشت‌ها به عنوان کشت تابستانه توسط کشاورزان شوشتر انجام می‌شوند.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شوشتر تصریح کرد: این سهمیه در نظر گرفته شده شامل کشت ۵ هزار هکتار ذرت، ۵ هزار هکتار حبوبات، ۱۵۰۰هکتار صیفی‌جات، ۵۰ هکتار سویا، ۲۸۰۰ هکتار کنجد، ۱۶ هزار هکتار نیشکر، ۴۰۲ هکتار نخیلات و … است که در صورت تامین آب این برنامه اجرایی می‌شود.

بادپیما عنوان کرد: قرار است تا سازمان آب و برق خوزستان در مدت چند روز آینده نسبت به تامین یا عدم تامین آب مورد نیاز کشت تابستانه در شوشتر اعلام نظر کند تا کشاورزان در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند و نسبت به کشت یا عدم کشت اقدام کنند.

وی در خصوص آب مورد نیاز برای نخیلات شهرستان گفت: نخیلات و باغات دائم شهرستان هفته‌ای دو بار با رهاسازی آبی که از سوی سازمان آب و برق انجام می‌گیرد، آبیاری می‌شوند و مشکلی در بحث تامین آب مورد نیاز نخیلات و باغات دائم شهرستان وجود ندارد.

 

منبع: ایسنا