عصر اهواز :

قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند گفت: امسال از سوی دولت هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای برطرف کردن مشکل آب آبادان و خرمشهر اختصاص یافت.
عبداله کعبی روز شنبه در نشست خبری با اشاره به مشکل آب شرب در آبادان و خرمشهر افزود:سازمان منطقه آزاد اروند به تنهایی نمی تواند مشکلات آب شرب آبادان و خرمشهر را برطرف کند.
وی با اشاره به اختصاص هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به طرح آبرسانی در خرمشهر و آبادان افزود: در طرح غدیر ۲۵۰ هزار متر مکعب، آب به آبادان و خرمشهر اختصاص پیدا می کند.
قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند گفت:با اجرایی شدن طرح غدیر نیازی به تصفیه آب رودخانه بهمنشیر که سبب شوری آب شرب شده نیست. 
کعبی گفت:سازمان منطقه آزاد اروند به وسیله تانکر، آبرسانی را به روستاها و نقاط کم برخوردار شهرهای آبادان و خرمشهر انجام می هد. 
قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد:با هماهنگی با ادارات آبفا آبادان و خرمشهر، در مناطقی که شهروندان توان پرداخت حق انشعاب آب را ندارند سازمان منطقه آزاد اروند این هزینه ها را پرداخت می کند.
کعبی افزود: شرکت توسعه نیشکر نیز قرار است در طول شبانه روزی به مدت ۱۰ ساعت آب از رودخانه کارون برداشت نکند تا شهرهای آبادان و خرمشهر از بحران بی آبی خارج شوند.
وی آبدهی کارون را در گذشته ۲۰۰ متر مکعب خواند و اظهار کرد: آبدهی کارون در امسال کاهش یافته ولی با این وجود استاندار خوزستان دستور داد این میزان به ۴۰۰ متر مکعب برسد.
کعبی اعتراضات در سطح شهر را باعث بی انگیزه گی سرمایه گذاران بیان کرد و گفت:با ایجاد بحران در شهر، ورود سرمایه گذار نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و امیدواریم شهروندان آبادانی و خرمشهری در فراهم آوردن شرایط برای جذب سرمایه گذار، سازمان منطقه آزاد اروند را یاری کنند.

مرجع / عصر اهواز