عصر اهواز :

رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان با اعلام این خبر که بیشتر نیروهای انسانی شاغل در شهرداری ها مازاد هستند، بیان کرد: این نیروها قابلیت به کارگیری در واحدهای دیگری را دارند.
امید حاجتی ظهر امروز در شورای برنامه ریزی خوزستان اظهار کرد: کارگروهی متشکل از  ۸۰ نفر از نخبگان دانشگاهی، برجستگان اجرایی و ذی نفعان موفق در بخش خصوصی با هدف استفاده از ظرفیت آن ها در زمینه تصمیم گیری و تصمیم سازی در استان خوزستان تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه امکان افزودن عضو به این کارکروه وجود دارد، افزود: شورای برنامه ریزی خوزستان یکی از اولویت های سال جاری را استفاده از خبرگان استانی در زمینه کمک به حل یا ساماندهی مسائل موجود در حوزه دستگاه های نظارتی قرار داده است.
حاجتی ادامه داد: در کنار کارگروه های موجود در نظام برنامه ریزی و توسعه استان به منظور جلوگیری از تصمیم گیری های  یک طرفه و صرفا دارای ساختار اداری، یک ساختار مشورتی در حوزه تصمیم سازی شکل داده شده است.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در تکمیل پروژه های دولتی  به عنوان اولویت سال گذشته،خبر داد: در این زمینه خوزستان رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان اضافه کرد: این موضوع را در زیرمجموعه شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران استانی قرار دادیم تا به آن پرداخته شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان با اعلام این خبر که بسیاری از نیروهای انسانی شهرداری ها مازاد هستند، بیان کرد: این نیروها قابلیت بکارگیری در واحدهای دیگری را دارند که ضمن اجرایی شدن پروژه های دولتی با همکاری بخش خصوصی به بخشی از مأموریت های خود شهرداری کمک می کنند.
حاجتی عنوان کرد: بخشی از اعتبارات نفت سال گذشته بنا به دلایلی تخصیص پیدا نکرد؛ در حوزه مورد نظر ما ۱۲۵۰ میلیارد در کشور اختصاص پیدا کرد که ۲۴۳ میلیارد تومان آن مختص خوزستان است و باید صرف پروژه هایی شود که سال گذشته به تصویب شورای برنامه ریزی رسیده و تخصیص آن صورت نگرفت.
وی یادآور شد: امروز معضل اصلی شهرها به ویژه پایین دست استان بحث آب آشامیدنی سالم هست که اختصاص اعتبار به طرح غدیر کمک شایانی به بهبود روند خدمات رسانی ها می کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان افزود: شاید ۲۴۳ میلیارد تومان اعتبار زیادی نباشد ولی تأثیر پرشتابی در طرح غدیر که برای تأمین آبرسانی شرب در حوزه شهری و روستایی است، خواهد داشت.
حاجتی تصریح کرد: خشکسالی به کشاورزان آسیب بسیاری وارد کرد و قطعا در حد بضاعت استان به جهاد کشاورزی کمک می کنیم.
وی در پایان گفت: خیران در حوزه سلامت و مدرسه سازی سازماندهی شده اند ولی نیاز ورود آنها به آموزش عالی و بخش های دیگر نیز احساس می شود.

مرجع / مـهـر