عصر اهواز :

بروز نقص فنی در یکی از پروازهای روز شنبه اهواز به تهران هواپیمایی ماهان موجب تاخیر یک ساعته درانجام این پرواز شد.
پرواز شماره ۵۴۵۸۷ هواپیمایی ماهان که قرار بود ساعت ۷:۱۰ صبح امروز اهواز را به مقصد پایتخت ترک کند، به دلیل نقص فنی درِ عقب هواپیما و بسته نشدن آن، با تاخیر همراه شد.
همچنین مسافران تا زمان رفع نقص و پرواز تا ساعت ۸:۰۵ در هواپیما در انتظار انجام پرواز بودند که همین امر موجب نارضایتی آن ها شد.
رییس ایستگاه هواپیمایی این شرکت هواپیمایی از هر گونه مصاحبه با خبرگزاری عصراهواز و ارایه توضیح دراین باره خودداری کرد.
رییس ایستگاه هواپیمایی ماهان گفت که اجازه مصاحبه ندارد و تنها حراست و روابط عمومی این شرکت می توانند در این زمینه اظهار نظر کنند؛ درهمین حال روابط عمومی این پرواز نیز به خبرنگار عصراهواز پاسخگو نبود.
فرودگاه بین المللی اهواز با مساحتی بالغ بر ٢٨٠ هکتار و یک باند پرواز در شهر اهواز در جنوب غربی ایران واقع شده‌ و میانگین پروازهای داخلی و خارجی – ورود و خروج این فرودگاه روزانه ٩٠ پرواز است. 
هر سال بیش از ٣٢ هزار و ٨۵٠ پرواز در این فرودگاه انجام شده و در۶ ماهه نخست امسال یک میلیون و ۵٠٠ هزار نفر مسافر جابجا شده که پیش بینی شده تا پایان سال حدود سه میلیون نفر از طریق فرودگاه اهواز تردد کنند. 
در سال ٢٠١۵ نزدیک به ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار نفر مسافر و در سال ٢٠١۶، ٢ میلیون و ۶٠٠ هزار نفر از طریق این فرودگاه جابجا شده که رتبه چهارم جابجایی در کشور است. 
در حال حاضر مسافران ١٨٠ کشور با ویزای فرودگاهی می‌توانند بدون ویزا وارد فرودگاه اهواز شده و مجوز ویزای٩٠ روزه را در خوزستان بگیرند.

مرجع / عصراهواز