عصر اهواز :

به گزارش عصراهواز این طرح ها شامل افتتاح آبرسانی به روستاهای حمیدانیه و سنیجه ، کتابخانه روستای صلیعه و طرح آسفالت روستای صلیعه می باشند.
همچنین عملیات اجرایی جاده روستای یکاویه، پروژه آبرسانی به هفت روستای مسیر ام السراجینه و جاده روستایی کهیش- بیت مطیلب آغاز شد.
طرح آبرسانی به روستاهای حمیدانیه و سنجیه با ۱۵۰ خانوار با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال اجرا شده است. برای ساخت کتابخانه روستای صلیعه به مساحت ۶۰۰ متر مربع بیش از چهار میلیارد ریال هزینه شده است.
آسفالت روستای صلیعه به مساحت ۱۲ هزار متر مربع با ۴،۵ میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است.
همچنین عملیات اجرایی جاده روستای یکاویه به طول چهار کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال، آبرسانی به هفت روستای مسیر ام السراجینه با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی و ارزی و جاده روستایی کهیش – بیت مطیلب به طول ۱۲ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال آغاز شد.
طرح آبرسانی به هفت روستای مسیرام السراجینه ظرف مدت ۲ ماه اجرا می شود.
روستاهای حمیدانیه و سنجیجه از توابع بخش مرکزی شهرستان باوی پیش از این فاقد آب شرب و لوله‌کشی بودند و آب مورد نیاز آنها از طریق تانکر تامین می شد.
۶۰۶۸/۷۱۵۲

منبع خبر: ایـرنا