عصر اهواز :

به گزارش عصراهواز اطلاعیه مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص فعال شدن کانون های گرد وخاک در کشور عراق و حرکت توده گرد و خاک به سمت استان خوزستان هشدار داد.
براساس این اطلاعیه نتیجه این پدیده جوی کاهش دید افقی و افزایش آلاینده گرد و خاک از اوایل وقت شنبه در مناطق شمالی ، غربی و سایر مناطق استان خواهدبود .
براساس این اطلاعیه از همه دستگاه های اجرایی خواسته شده تمهیدات لازم برای مقابله با این پدیده به کار گیرند.
۷۱۶۴/۶۰۰۲

منبع خبر: ایـرنا