عصر اهواز :

دبیر انجمن دوستداران محیط زیست و طبیعت خوزستان گفت: تنها راه‌کار حل مسأله بیابان‌زایی رهاسازی تدریجی آب‌های مسدود شده و توقف بی‌قید و شرط طرح‌های انتقال آب است. همه می‌دانیم اگر هر کدام از ما ده درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم، نیازی به انتقال آب و کشتن کارون برای نجات زاینده‌رود نداریم. 
هژیر کیانی در همایش مقابله با بیابان‌زایی استان که روز دوشنبه ۲۸ خردادماه در گیت بوستان اهواز برگزار شد، اظهار کرد: از یکطرف می‌گوییم خوزستان آب ندارد و از طرف دیگر پنج ردیف بودجه برای طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون در حال اجرا است. تنها راه‌کار پایدار حل مسائل محیط زیست استان تدوین و اجرای یک برنامه جامع ملی و نجات بخشی است. 
وی افزود: بیابان‌زایی در استان به طور مستقیم و غیر مستقیم به دلیل سوء مدیریت‌ها و جهل میدریت یک جانبه‌ای است که در اثر سدسازی و انتقال آب ایجاد شده است. با طرح‌های مقطعی نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم. آیا پیش از وقوع ریزگردها در خوزستان، درخت داشتیم که با درختکاری می‌خواهیم آن را جبران کنیم؟
دبیر انجمن دوستداران محیط زیست و طبیعت خوزستان گفت: پیش از وقوع پدیده ریزگردها در خوزستان، رطوب و حقابه تالاب‌ها و… وجود داشت. ما اعتقاد داریم تنها راه‌کار حل مسأله بیابان‌زایی، ریزگردها و مسائل محیط زیستی پیرامون این موضوع، رهاسازی تدریجی آب‌های مسدود شده و توقف بی‌قید و شرط طرح‌های انتقال آب است. به طور مثال طرح کوهرنگ ۳ علی‌رغم اینکه مجوز محیط زیستی آن باطل شده است، هنوز درحال اجرا است.
کیانی گفت: نگاه بهره‌کشی به خوزستان باید پایان یابد. سیاست‌های ما نیازمند بازنگری اساسی هستند. مدیریت نادرست و سوء مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، یکی از دلایل توسعه بیابان‌ها است. حل مشکل آب ایران پیچیده نیست. همه می‌دانیم اگر هر کدام از ما ده درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم، نیازی به انتقال آب و کشتن کارون برای نجات زاینده‌رود نداریم.
وی خاطرنشان کرد: ما هیچ برنامه اقدام مشترکی در وزارتخانه‌های متولی برای کاهش هدررفت آب در کشاورزی و توسعه صنایع آب بر در کویر مرکزی ایران نداریم. یکی از مشکلات ما در شرایط موجود بی‌برنامگی است. وزارت نیرو به جای پرداختن به طرح‌های انتقال آب و سد سازی که نتیجه آن بیابان‌زایی در کشور می‌شود باید به سمت آبخیزداری و آبخوانداری رود.
دبیر انجمن دوستداران محیط زیست و طبیعت خوزستان گفت: مدیریت منفعل و بی‌برنامه سازمان محیط زیست کشور، نتوانسته است به درستی وضعیت بحران‌های محیط زیستی را سازمان‌دهی کند و با ارائه آمارغلط و غیر واقعی نسبت به خوزستان در خدمت جریان سدسازی و انتقال آب قرار گرفته است. 
کیانی افزود: طرح مقابله با ریزگردها در خوزستان یک طرح شتابزده است و لازم است مطالعات مناسبی برای آن انجام شود.

مرجع / ایسنا