عصر اهواز :

عاشور سواری‌پور فرماندار حمیدیه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید جمعی از معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور از مراکز آموزشی و بافت‌های فرسوده شهرستان حمیدیه اظهار کرد: بازدیدی که امروز از بخش‌های عمرانی و آموزشی شهرستان انجام گرفت به منظور بررسی ساختمان‌های قدیمی و فرسوده بود.

فرماندار حمیدیه تصریح کرد: برخی از مناطق در حمیدیه آسیب‌دیده و فرسوده هستند و از نظر ایمنی احتمال خطر دارند و به همین منظور از این مناطق بازدید شد.

سواری‌پور ادامه داد: محله کوی کارگران حمیدیه و همچنین آثار باستانی کوشک حمیدیه از جمله مناطقی بودند که امروز از آنها بازدید شد و مشکلات آنها مورد بررسی قرار شد.

وی گفت: این بازدید به منظور مرمت و بازسازی آثار باستانی کوشک حمیدیه و همچنین بازآفرینی مناطق فرسوده شهری در بخش‌های مختلف حمیدیه انجام شد.

فرماندار حمیدیه با اشاره به اینکه کوشک حمیدیه جزو آثار ملی ثبت شده است، خاطرنشان کرد: این اثر می‌تواند برای شهرستان جاذبه گردشگری داشته باشد و در این زمینه انتظار داریم سازمان آب و برق این جاذبه گردشگری را در اختیار میراث فرهنگی حمیدیه قرار دهد.

 

منبع: اییسنا