عصر اهواز :

مهراب عبدالهی اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار دزفول طی ۲۰ روز گذشته بیش از یک هزار بازدید از سوی کارشناسان و بازرسان از واحدهای مختلف صنفی شهرستان دزفول به عمل آمد.

وی افزود : در این بازدیدها تخلفات حدود ۱۰۰ واحد صنفی محرز شد که پرونده این واحدهای صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی دزفول درراستای بررسی و تعیین تکلیف ارجاع داده شده است.

دبیر ستاد تنظیم بازار شهرستان دزفول در ادامه گفت: بیشترین تخلفات این واحدهای صنفی به ترتیب مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و قاچاق بوده است.

عبدالهی تاکید کرد: شهروندان دزفول هرگونه گرانفروشی را به سامانه ۱۲۴ اداره صنعت ، معدن و تجارت گزارش دهند تا درراستای اجرای عدالت با متخلفان برخورد شود.

 

منبع: مهر