عصر اهواز :

دکتر خجسته حسینی نژاد با اشاره به انتشار دود در برخی شهرهای خوزستان به دلیل آتش سوزی تالاب هورالعظیم در بخش کشور عراق اظهار کرد: در پی انتشار دود در برخی شهرهای خوزستان بیمارستانهای استان در حالت آماده‌باش قرار گرفته اند اما تاکنون هیچ‌ مراجعه ای به دلیل عارضه تنفسی بر اثر استنشاق دود به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دانشگاه علوم پزشکی آبادان گزارش نشده است.

وی افزود: اورژانس بیمارستانها همیشه از نظر ذخیره در حال آماده باش هستند و در این شرایط نیز آمادگی لازم را دارند.

 

منبع: ایسنا