عصر اهواز :

ناجی شهید زاده گفت: از ابتدای بروز شوری آب و مواجه شدن دامداری ها با مشکل تامین آب شرب دام ها با تهیه تانکر هایی و نظارت مستقیم کارشناسان مجموعه بر توزیع آب وارد عمل شدیم.

وی با بیان اینکه تاکنون یک هزار و ۷۶۰ متر مکعب آب شرب در میان دامداری های واقع در روستاها توزیع شد، افزود:میزان آب یاد شده در دامداری های ۵۵ روستا با بهره گیری از ۱۲ دستگاه تانکر توزیع شد.

شهید زاده تصریح کرد: پس از آماده سازی مخازن در روزهای آینده و تا رفع شدن مشکل شوری و قطعی آب برای سایر روستاها نیز آب ارسال می شود.

 

منبع: مهر