عصر اهواز :

مسئول انجمن همیاران محیط زیست مسجدسلیمان گفت: کمپین جمع آوری درب بطری توسط انجمن همیاران محیط زیست برای کمک به معلولین نیازمند راه اندازی شد.
هوشنگ عالی نسب اظهار داشت: در حال حاضر ۲ سال کمپین جمع آوری درب توسط انجمن همیاران محیط زیست مسجدسلیمان فعالیت خود را آغاز کرده،  این انجمن در راستای تهیه ویلچر برای معلولان نیازمند از طریق هزینه فروش درب بطری و کمک خیرین این کار را انجام می‌دهد‌.
وی افزود: تاکنون توسط انجمن همیاران محیط زیست مسجدسلیمان و خیرین ۱۰ ویلچر، ۴ واکر و ۲ عصا به معلولانی که به این وسایل احتیاج داشتند اهدا شده است.
مسول انجمن همیاران محیط زیست بیان کرد: این برنامه علاوه بر نیت خیرخواهانه در جهت پاکسازی و تفکیک زباله ها کمک فراوانی به محیط زیست می‌کند.
جمع‌آوری درب بطری برای خرید ویلچر و عصا برای معلولان
جمع‌آوری درب بطری برای خرید ویلچر و عصا برای معلولان
جمع‌آوری درب بطری برای خرید ویلچر و عصا برای معلولان
جمع‌آوری درب بطری برای خرید ویلچر و عصا برای معلولان
جمع‌آوری درب بطری برای خرید ویلچر و عصا برای معلولان
جمع‌آوری درب بطری برای خرید ویلچر و عصا برای معلولان
جمع‌آوری درب بطری برای خرید ویلچر و عصا برای معلولان
جمع‌آوری درب بطری برای خرید ویلچر و عصا برای معلولان
جمع‌آوری درب بطری برای خرید ویلچر و عصا برای معلولان
جمع‌آوری درب بطری برای خرید ویلچر و عصا برای معلولان
جمع‌آوری درب بطری برای خرید ویلچر و عصا برای معلولان

مرجع / جامعه خبری تحلیلی عصر اهواز