عصر اهواز :

به گزارش خبرآنلاین، شفیعی با انتشار تصویر صفحه اول شناسنامه اش در این توئیت که نام والدین او نیز در آن وجود دارد، به طور مستند وجود هرگونه رابطه فامیلی با محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت را رد کرد. 

او در این توئیت نوشته است:
هیچ رابطه نسبی یا سببی با احدی از مقامات جمهوری اسلامی ندارم که اگر هم باشد؛ بالّذات نه ارزش است و نه ضد ارزش . خداوند ما را از راستگویان قراردهد ؛ “قَالَ الله هَذَا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُم”

 

۲۱۴۲۱۴