عصر اهواز :

عصر اهواز نوشت:کسبه پاساژ علاءالدین تهران عصر یکشنبه و پس از اعتراض صنفی حدود دو ساعته و بستن مغازه های خود، بار دیگر فعالیت روزانه خود را از سر گرفتند.