عصر اهواز :

شماری از کسبه پاساژ علاءالدین که به فروش تلفن همراه و
متعلقات آن اشتغال دارند، عصر امروز در اعتراضی صنفی، مغازه های خود را
برای ساعتی بستند.

پس از این اعتراض، کسبه پاساژ در یک تصمیم جمعی
مغازه های خود را به روی مشتریان گشودند و سوء استفاده از شرایط موجود و
موج ایجاد شده در بازار ارز را بشدت محکوم کردند.
پاساژ علاء الدین یک
مجتمع تجاری خرید و فروش موبایل و لوازم دیجیتال در تهران واقع در تقاطع
خیابان‌های جمهوری اسلامی و حافظ است. این پاساژ دارای یک هزار و ۱۰۰
فروشگاه است.

 

۱۷۱۷