عصر اهواز :

به گزارش عصراهواز به نقل از جماران، امروز تالار شیشه‌ای در اولین روز کاری هفته و ماه جاری، شاهد ادامه روند صعودی شاخص‌های منتخب بود. بر این اساس، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با افزایش ۱۶۱ واحدی معادل ۰.۴۹ درصد به رقم ۳۳ هزار و ۴۵۲ واحد رسید. شاخص کل هم وزن، با رشد ۱۸۳ معادل ۰.۹۹ درصد، عدد ۱۸ هزار و ۷۰۲ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش ۱۳۲ واحدی معادل ۰.۹۹ درصد به رقم ۱۳ هزار و ۵۴۶ واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۴۷۲ واحد افزایش معادل ۰.۳۹ درصد را رقم زد و به سطح ۱۲۰ هزار و ۳۰۴ واحد رسید.

همچنین شاخص بازار اول، با ۳۴۵ واحد افزایش معادل ۲.۳۶ درصد به رقم ۷۹ هزار و ۹۵۱ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز همانند روزهای گذشته، با ۱۲۸۳ واحد افزایش معادل ۰.۵۸ درصد همراه بود و عدد ۲۲۱ هزار و ۳۹ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص کل بورس بیشترین پیشروی را  در ساعت ۱۲:۳۰ داشت و در سطح ۱۰۹ هزار و ۴۰۱ واحد قرار گرفت.

منبع: تابناک