عصر اهواز :

به گزارش ایسنا، در این دیدار، تحولات سیاسی اخیر عراق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و درباره مسیر گفت‌وگوهای کنونی احزاب سیاسی برای تشکیل فراکسیون اکثریت رایزنی شد.

حکیم با تأکید بر اینکه تشکیل دولت اکثریت ملی بهترین راهکار در مرحله کنونی است، تصریح کرد: باید یک اپوزیسیون ملی دربرابر این دولت، به منظور ایجاد حالت توازن و برابری در نظام سیاسی عراق وجود داشته باشد.

همچنین دو طرف تأکید کردند: دولت اکثریت ملی باید دولتی خدمت‌رسان باشد و بتواند خواسته‌های شهروندان عراقی نظیر ایجاد فرصت‌های شغلی و مبارزه با فساد را برآورده کند.

انتهای پیام