عصر اهواز :


مجمع عمومی سازمان ملل، اسرائیل را محکوم و حمایت از فلسطینی‌ها را تایید کرد