عصر اهواز :

جامعه خبری تحلیلی عصر اهواز-مصر

منابع امنیتی مصر اعلام کردند که یک انفجار مهیب در نزدیکی فرودگاه قاهره رخ داده است.

هنوز گزارشی بیشتری درباره جزئیات این حادثه منتشر نشده است.