عصر اهواز :

عصراهواز – سوریه

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد هیچ نظامی روس در استان درعای سوریه و دیگر مناطق این کشور کشته نشده است.

بنابر اعلام همین منبع خبری این وزارت خانه با دروغ توصیف کردن این خبر گفت: داعش به عمد این خبر را منتشر کرده است.

وزارت دفاع روسیه افزود: همه نیروهای روسیه در امنیت کامل به سر می برند و مانند همیشه به وظیفه خود عمل می کنند.