عصر اهواز :

عصراهواز – یمن

منابع افزودند که پس از آن صدای درگیری مسلحانه با سلاح های در اطراف قصر معاشیق مقر “هادی” و حکومتش در شهر عدن شنیده شد.

پایگاههای خبری جنوب گفتند که صدای ضد هوایی متمرکز در تپه اطراف قصر معاشیق مقر اقامت هادی رییس جمهور مستعفی و حکومتش شنیده شده است.

برخی از منابع گفتند که امکان دارد یک پهباد یگان پهبادی ارتش یمن قصر معاشیق مقر “هادی” و حکومتش در عدن را بمباران کرده باشد.