عصر اهواز :

جامعه خبری تحلیلی عصر اهواز – سوریه

این سلاح شامل توپهای ۵۷ و ۳۷ میلیمتری و ۳ موشک ضد زره تاو و پایه پرتاب موشک و خمپاره  بود.

گروههای مسلح در بصری در روزهای اخیر ۴ تانک، ۳ خودروی “پی ام پی”، خمپاره ۱۶۰ میلیمتری و توپ ۵۷ میلیمتری را تحویل ارتش سوریه داده بودند.

چند روز قبل توافقی در منطقه بصری الشام تحقق یافت که شامل تحویل سلاح متوسط و سنگین گروههای تروریستی در تمام شهرها و روستاها، بخشیدن افراد مسلحی که خواستار باقی ماندن هستند، خروج تروریست هایی که مخالف آشتی هستند با خانواده هایشان به ادلب، تحویل پست های بازرسی در مرز سوریه اردن به ارتش سوریه، بازگشت اهالی به شهرها و روستاهایشان، فعالیت مجدد نهادهای نظام در شهرها و روستاها پس از خروج تروریستهای مخالف آشتی بود.