عصر اهواز :

جامعه خبری تحلیلی عصر اهواز – فلسطین

شماری از رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که صدای آژیر سامانه های پدافند هوایی در منطقه جولان شنیده شده است.

سخنگوی ارتش صهونیستی با انتشار تویت، نوشت که آژیر خطر به خاطر هدفگیری پهباد توسط پاتریوت به صدا درآمده است.

ادرعی افزود که آژیر خطر در شورای منطقه ای جولان و غور اردن به خاطر هدفگیری یک پهباد که از اراضی سوریه آمده بود، به صدا در آمده بود و جزییات را در آینده خواهیم گفت.

رویترز به نقل از ارتش صهیونیستی اعلام کرد که آژیر خطر پدافند هوایی اسراییل در مرز ارتفاعات جولان با سوریه و پس از آن مرز اردن به صدا درآمده بود.