عصر اهواز :

به گزارش جامعه خبری تحلیلی عصر اهواز، نوذرپور شهردار منطقه ۲۲ گفت: علی‌رغم این بارگذاری در حوزه ساخت‌وساز ولی سرانه‌های خدمات شهری متناسب با این جمعیت نیست یعنی برج و ساختمان ساخته شده اما سرانه‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، ورزشی، امنیتی همزمان شکل نگرفته است در حالی که می‌بایست همزمان در کنار شکل‌گیری سکونت‌گاه‌ها خدمات هم شکل می‌گرفت.

وی ادامه داد: بزرگترین فضای عمومی پیاده روی شهروندی “چهار باغ” به طول ۹ کیلومتر است احداث می‌شود. 

شهردار منطقه ۲۲گفت: با وجود اینکه مساحت قابل توجهی از این منطقه به فضای سبز اختصاص داده شده اما به واسطه نقش و کارکرد فرامنطقه‌ای منطقه ۲۲، این منطقه تفرجگاهی برای کل شهر تهران تعریف شده است و در همین راستا هدف‌گذاری ما این است که سطح فضای سبز کمتر از ۵۰ درصد مساحت کل منطقه نشود که در حال حاضر ۲۸۵۰ هکتار فضای سبز داریم و در تلاشیم که این مقدار افزایش یابد.

وی افزود: در حوزه گردشگری و ایجاد محیط های تفرجگاهی و تفریحی در منطقه با توجه به وجود ۸ روستا در محدوده حریم منطقه ۲۲ و وجود همزمان کوه، دریاچه و.. در منطقه، می توان از این ظرفیتها برای افزایش گردشگر و جذب آنها در منطقه، اشتغالزایی و کسب درآمد استفاده کرد.
منبع:فارس