عصر اهواز :

آیت الله محسن غرویان ،‌ درباره اینکه باتوجه به شرایط کنونی و حربه
دشمن برای ناامیدی مردم از نظام و دولت، رفتار دولت‌مردان و ارکان نظام باید چگونه
باشد که اعتماد بین مردم و حاکمیت بیش از پیش تقویت شود، گفت: معتقدم در شرایط
کنونی وضعیت به گونه‌ای شده است که دشمنان بهتر ما را به وحدت می‌رسانند تا
خودمان؛ یعنی زمانی که فشارهای خارجی بر ما تحمیل و وارد می‌شود تازه آن موقع است
که متوجه می‌شویم منافع و مصالح ما در معرض خطر قرار داد و بهتر است به
وحدت، هماهنگی و انجسام ملی برسیم.

این استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: متاسفانه سیاست‌زدگی، هوای نفس و
رقابت‌های نادرست بین گروه‌های مختلف باعث شده که ما فقط دم از وحدت بزنیم، اما در
عمل همدیگر را تخریب و به یکدیگر توهین می‌کنیم که حاصلش همین وضعیت
نابه‌سامان است که به وجود آمده است.

عضو هیات علمی جامعه‌المصطفی(ص) با اشاره به برجام گفت: به هر حال
مسئله برجام  در حال پیشروی است همه باید یک صدا پشت دولت و مذاکرات با
احتیاطاتی که مقام معظم رهبری اشاره کردند باشیم تا به هدف خود برسیم.

وی تاکید کرد: راهی جز مذاکره با دنیای امروز نداریم، با برخوردهای
تند، آهنین و خشک نمی‌توانیم اهداف خودمان رو جلو ببریم باید از روش‌های گفت‌وگو
و مذاکره استفاده کنیم.

غرویان افزود: چاره‌ای جز این نداریم که با دنیا در ارتباط باشیم اما
باید حواسمان باشد فریب‌مان ندهند.

وی با بیان اینکه نمی توان با یک نگاه کشور را اداره کرد گفت: مشورت
از اصول مسلم حکومت‌داری است در هر کشور هم آرا، افکار و سلیقه‌های متفاوتی وجود
دارد چگونه می‌توان با یک نگاه زمام امور را به دست گرفت؟

غرویان در خصوص دسته‌بندی‌های موجود در اجتماع با عنوان‌های ارزشی و
غیرارزشی و یا انقلابی و غیرانقلابی و این که آیا  این مرز بندی‌ها خطری
برای وحدت و انسجام ندارد،‌ گفت: این تقسیم‌بندی‌ها گنگ و مبهم است، در این که ما
باید  انقلابی باشیم هیچ کس حرفی ندارد اما تفسیر و قرأت ما از انقلابی‌گری
چیست؟ هر فرد و گروهی برای خودش ملاکی دارد و همه از حرف‌های امام و رهبری می‌آورند
و می‌گویند تفسیر انقلابی‌گری این است.

۱۷۲۱۶