روزی به نام سرویس به کام مدیران

به گزارش عصراهواز روز سرویس تمام شد اما حواشی و مسائل آشکار و نهان بسیاری در لوای این روز برجای ماند. روزی که در تقویم کشور به ثبت رسید تا فرصتی برای قدردانی از قشری باشد که در تلخ و شیرین حوادث به دل رویدادها می زنند. افرادی که با وجود مشکلات معیشتی، خطرات جانی، […]

کد خبر : 32590 | تاریخ : دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | ساعت :۱۷:۲۱ مصادف با Saturday 21 October 2017


روزی به نام بخش به کام مدیران

  به گزارش عصراهواز روز بخش تمام شد اما حواشی و مسائل آشکار و نهان بسیاری در لوای این روز برجای ماند. روزی که در تقویم کشور به ثبت رسید تا فرصتی برای قدردانی از قشری باشد که در تلخ و شیرین حوادث به دل رویدادها می زنند. افرادی که با وجود مشکلات معیشتی، خطرات […]

کد خبر : 32461 | تاریخ : دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | ساعت :۱۰:۰۷ مصادف با Saturday 21 October 2017


اخبار خوزستان