با حکم  ناصر پورعلی‌فر، رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اردوان قاسمی به عنوان  سرپرست هیات خوزستان انتخاب شد.

پیش از این علی رفیع‌زاده ریاست هیات بدنسازی و  پرورش اندام خوزستان را برعهده داشت و این تغییر در حالی صورت گرفت که اوایل سال گذشته رفیع‌زاده با برگزاری مجمع انتخاب رییس هیات خوزستان برای چهار سال به عنوان رییس این هیات انتخاب شده بود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و همچنین معاون وی در مصاحبه‌های مختلف از تغییر در راس هیات‌هایی که در راستای اهداف این اداره‌کل و ورزش خوزستان کار نکنند، خبر داده بودند و طی ماه‌های گذشته نیز در دو سه هیات دیگر استان چنین تغییراتی ایجاده شده بود.