عصر اهواز – پس از تعیین تکلیف شرکت گروه ملی، سیدعبدالرضا موسوی مالک جدید این شرکت شد و بر این اساس وی مالک باشگاه نیز استقلال خوزستان نیزاست.

موسوی که مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی است، در گذشته از حامیان مالی باشگاه صبا نیز بوده است.

باتوجه به سابقه خوب موسوی در حمایت از ورزش فوتبال، این امید می رود که مشکلات باشگاه استقلال خوزستان نیز به زودی رفع شود.

موسوی به زودی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال خوزستان را مشخص خواهد کرد تا این باشگاه سروسامان بگیرد.