عصر اهواز – مجمع سالیانه هیات فوتبال استان مرکزی با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون، محمد رضا غفاری رئیس هیات استان و اعضا به میزبانی شهرستان خمین برگزار شد .

در این مجمع با رای اکثریت اعضای مجمع، نفرات هیات رئیسه هیات فوتبال استان مرکزی انتخاب شدند .

محسن حاتمی با کسب ۲۱ رای به عنوان نایب رئیس، لیلا رضایی با کسب ۲۱ رای بعنوان نایب رئیس بانوان، جواد علی‌ئی با کسب ۱۷ رای به عنوان نماینده هیات ها و داوود باقری با کسب ۱۹   رای به عنوان نماینده باشگاه ها انتخاب شدند که بهمراه رئیس هیات فوتبال استان مرکزی اعضا هیات رییسه را تشکیل می‌دهند .