عصر اهواز – صبح امروز آهن جان معاون اموراجتماعی وفرهنگی شهردار اهواز ، عزیزی مدیر امور اجتماعی و جمعی از کارشناسان این معاونت به همراه دکتر کریمی کیا مدیر کل اموراجتماعی استانداری ، فرانک موسوی مدیرکل اموربانوان استانداری خوزستان و عباسی معاون پیشگیری بهزیستی استان از مرکز اقامتی میان مدت درمان اعتیاد بانوان با نام «فرشتگان» بازدید به عمل آوردند. این مدیران در این بازدید در جریان اقدامات صورت گرفته در این مرکز ، نوع خدمات دهی به مدد جویان ، مشکلات و کاستی های پیش روی این مرکز قرار گرفتند.

شایان ذکر است که شهرداری اهواز در حال اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر اهواز می باشد و در همین رابطه روز گذشته ۲۳ نفر شامل ۱۱ مرد و ۱۲ زن را از سطح شهر اهواز جمع آوری نموده است.