عصر اهواز – امروز دوم مهرماه محمد کشانی، مدیرعامل سابق کالسیمین، جانشین مدرس خیابانی در فولاد خوزستان شد.

محمدرضا مدرس خیابانی که در دی ماه سال ۹۴ جانشین عبدالمجید شریفی شده بود، امروز از این سمت تودیع و با تصمیم هیات مدیره سکان مدیریت این شرکت به محمد کشانی رسید.

کشانی پیش از این از سال ۹۳ تا تیرماه سال ۹۵ ، مدیر عامل شرکت کالسیمین و قبل از آن مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد مبارکه بود.