کد خبر: 331816
تاریخ انتشار: یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۷

امتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان

مطرح شدن فیش های حقوقی نجومی تعدادی از مدیران دولتی، موجی گسترده در فضای اجتماعی و سیاسی ایران ایجاد کرد.
نارضایتی مردم، التهاب در فضای سیاسی، تلاش جناح ها و گروه های منتقد دولت در خطاکار نشان دادن دولت و مصادره به مطلوب کردن این رویداد، تلاش دولت در دفاع از خود با اهرم های مختلفی همچون برکناری مدیران، سعی در تدوین و اصلاح ساختار پرداخت حقوق کلان مدیران رده بالا و موارد مشابه همه و همه پیامدهای این اتفاق بودند.
رویدادی که هیچ تحلیل گر منصفی نمی تواند شکل گرفتن یا تداوم آن را مختص دولت یازدهم بداند، بلکه به هر دلیل تنها قرعه لو رفتن این فیش های حقوقی به نام دولت یازدهم افتاده است و در دولت های سابق و آینده نیز این رویداد وجود داشته و امکان پذیر بود.
فارغ از چرایی و ریشه یابی فیش های نجومی، هیاهوی این فیش ها و واکنش ها به آن ابعاد دیگری از فضای بازخورد و واکنش اجتماعی در ایران را مشخص کرد که بسیار کمتر به آن پرداخته شده است و آن هم کشش یا حساسیت در فضای اجتماعی ایران است.
بی شک حساسیت، نارضایتی و پیگیری مردم و مسئولان دلسوز کشور از وجود چنین رویه ای در کشور درست و بجا است و در شرایطی که مسئولان اجرایی به درستی کاهش درآمدهای کشور را عامل مهمی در شکل گیری وضعیت تقریبا رکودی فعلی می دانند و بخش تقاضای کشور به خاطر عدم نقدینگی تحرک و توانی برای تحرک ندارد، دریافت چنین حقوق هایی از جانب مدیران کلان کشوری جای هیچ گونه توجیهی ندارد.
از وجهی دیگر، واکنش های صورت گرفته، این سوال به وجود می آید که چرا این گونه واکنش ها و حساسیت ها نسبت به حقوق های پایین تاکنون شکل نگرفته است؟
کمتر کسی را شاید بتوان یافت که حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران را به این شکل و شدت نادرست و درخور اعتراضی همانند فیش های نجومی دانسته باشد یا کمتر واکنشی از طرف دولت و سیاسیون می توان در این باره یا حقوق پایین معلمان و کارمندان به خاطر آورد.
این دوگانگی در واکنش یا واکنش های متفاوت، مفهوم کشش (Elasticity) در اقتصاد را به ذهن متبادر می سازد.
در بحث کشش متغیرها و عوامل مختلف در ثبات سایر عوامل هر کدام به میزان و درصدی بر یک متغیر یا عاملی که به عنوان متغیر وابسته شناخته می شود، اثر می گذارند.
در این زمینه اگر متغیر وابسته را واکنش مردم و سیاسیون بدانیم، متغیری چون حقوق های کلان مدیران شاید بیشترین کشش را به خود اختصاص دهد، اما متغیری چون حقوق بسیار پایین کارگران یا کارمندان و معلمان کمترین کشش را دارند.
مسلما ریشه یابی و واکاوی دلایل این امر نیاز به تحلیلی کلی و همه جانبه جامعه شناختی ـ روان شناختی دارد، با این همه نمی توان عواملی چون درآمد سرانه پایین در طی سال های مختلف، نااطمینانی تورمی و رشد اقتصادی، تضعیف طبقه متوسط و گسترش بیکاری و رضایت مردم به اشتغال با درآمدهای پایین را در این امر غیرموثر دانست.
۳۰۰۴/۶۰۶۴منبع: ایرنا
مطالب مرتبط
اشتراک گذاری
اخبار ایران و جهان