کد خبر: 329851
تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵ - ۰۶:۰۳

امتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان

درویشعلی کریمی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: آب شرب ۹ روستای رامشیر از جمله ام الصخر، رمیله سفلی و علیا، شکریات، حسینیه علیا، حسینیه خضیر، حسینیه میر حمد و حسینیه مشکور و ۱۵ روستای مسیر امیدیه شامل جابر آباد، اسلام آباد، کریم آباد، شعیطه، عگل بچای، شملان، ویلچه سفلی، ویلحه سفلی، مویلحه علیا، عباس، ام الحیل، اوشنان سفلی، ابوشنان علیا، مزیبله سفلی و مزیبله علیا به پایداری رسیدند.
وی افزود: روستاهای ذکر شده دچار کم آبی وافت فشار بودند که با تعویض کامل سوپاپ و ارتقای الکتروموتور های مکش آب تاسیسات و تصفیه خانه این مشکل حل شد.
۹ روستای شهرستان امیدیه جمعیتی بالغ بر دو هزار نفر و ۱۵ روستای امیدیه جمعیتی بالغ بر شش هزار نفر دارند.
۷۱۵۸/ ۶۰۳۷منبع: ایرنا
مطالب مرتبط
اشتراک گذاری
اخبار خوزستان