کد خبر: 326413
تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۷

امتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان

به گزارش مهر، ایرج نادبی زاده عصر روز یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه شورای شهر که به استیضاح شهردار اختصاص داشت، دزفول اظهار کرد: در مدت های گذشته مباحث بسیار زیادی پیش آمد که منجر به تصمیم شورا مبنی بر طرح سئوال از شهردار شد که این یک وظیفه قانونی و بدیهی هرشورای شهری است.

وی افزود: در ابتدای امر ۱۱سئوال به صورت شفاهی از شهردار پرسیده شد و در صحن علنی شورا قرائت شد که اکثر اعضای شورای شهر نسبت شش پاسخ شهردار قانع نشدند.

رئیس شورای شهر دزفول ادامه داد: بنابراین شش سئوال مذکور به صورت کتبی به شهردار ارائه شد و شهردار در جلسه دومی که برگزار شد به بیان پاسخ ها پرداخت که مجددا عده ای از اعضا قانع و عده ای نیز قانع نشدند. در بحث طرح سئوال اگر یک سوم اعضای شورا یعنی پنج نفر قانع نشدند حق دارند طرح سئوال را در قالب استیضاح ادامه دهند بنابراین عده ای از اعضا نسبت به دو سئوال شهردار قانع نشده و موضوع به جلسه سوم یعنی استیضاح کشیده شد.

نادبی زاده یادآور شد: تعلل شهردار دزفول در خصوص پیگیری دادرسی زمین های کوی حافظ و چرایی بستن قرارداد تابلوهای تبلیغات ایستگاه های اتوبوس بدون تصویب شورای شهر دزفول دو سئوالی است که اعضای شورا شهر دزفول نسبت به پرسش های شهردار قانع نشدند.

وی گفت: متاسفانه در روزهای گذشته جو بدی در شهر حاکم داشت و کسانی که از حقوق قانونی شورا بی اطلاع بودند به نقدهای سفت و سخت نسبت به تصمیم شورا مبنی بر طرح سئوال پرداختند در حالی که طرح سئوال بسیار اقدام مفیدی است اما برخی از افراد در گروه های مجازی و سایت های خبری با خوب جلوه دادن اقدامات شهردار شروع به تخریب شورای شهر کردند در حالی که ما منکر زحمات و تلاش های شهردار نبوده و نیستیم.

رئیس شورای شهر دزفول با تاکید بر اینکه نباید در این مواقع برخی افراد استفاده های شخصی خود را به منافع شهر ترجیح دهند، گفت: در تمام این مدت بنا را بر پوشاندن اسرار گذاشته ایم اما قطعا در آینده افشا خواهیم کرد که چه کسانی و با چه اهداف شخصی و مغرضانه ای منافع خود را در ماندن شهردار می دیدند و نگرانی شخصی خود را به مردم رساندند و حقوق قانونی شورای شهر مبنی بر طرح سئوال را نادیده گرفتند.

 منبع: مهر
مطالب مرتبط
اشتراک گذاری
اخبار ایران و جهان