عصر اهواز: کودک یک خانواده که برای عید دیدنی به منزل بستگان خود در منطقه گلدشت شهر اهواز رفته بودند در ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه برای بازی کردن به خیابان رفته بود در کانال فاضلابی که درب آن به دلیل تعمیرات باز بود، سقوط کرد.

این کودک در ساعت ۴:۳۰ دقیقه صبح امروز در بیمارستان گلستان اهواز جان خود را از دست داد.

عضو شورایار کوی علوی اهواز و سازمان آتش نشانی اهواز وقوع این حادثه را تایید کردند.

این حادثه بازتاب زیادی را در فضای مجازی داشته است.