به گزارش عصر اهواز و به نقل از شهرداری اهواز ؛ طی حکمی از سوی سید خلف موسوی شهردار اهواز، عظیم شمخانی به عنوان قائم مقام شهردار اهواز منصوب گردید.

در حکم آقای شمخانی چنین آمده است: نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به سمت قائم مقام شهردار منصوب می شوید و امید است با اتکال  به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از کلیه امکانات مجموعه در انجام امور محوله و بهبود شرایط موجود و ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.

همچنین طی حکمی از سوی سید خلف موسوی، شهردار اهواز علیرضا حلاج به عنوان سرپرست خدمات شهری شهرداری اهواز منصوب گردید.

در حکم آقای حلاج چنین آمده است: نظر به تعهد و تجارب جنابعالی به سمت سرپرست خدمات شهری شهرداری اهواز منصوب می شوید و امید است با توکل به درگاه احدیت تمامی امکانات را در جهت خدمت به شهروندان شریف اهوازی بکار گیرید.

 گفتنی است پیش از این عظیم شمخانی معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز را بعهده داشت.