یکی از نمایندگان فعلی حوزه انتخابیه اهواز،باوی،کارون و حمیدیه با ارسال پیامی در فضاهای مجازی افرادی را که با ارسال و انتشار مطالبی(به گفته خودش) قصد تخریب ایشان داشتند تهدید به شکایت و پیگیری از طریق مراجع قضایی نمود.

جناب نماینده فعلی مجلس آیا تاکنون اندیشیده اید که شاید افرادی همچون شما با عملکرد ضعیف تان در مسند فعلی باعث تفرقه میان اقوام این استان و شهر شده اید؟

آیا بنظر شما این موضوع نمی تواند حاصل عملکرد نامناسب جنابعالی و امثال جنابعالی در حوزه نمایندگی و مسئولیتی که برعهده داشته اید باشد؟ و دشمنی میان آن ها و ریشه های آن بدلیل مشکلاتی ست که تصمیم گیری نادرست و ضعیف افرادی همچون شما به بار آورده؟

شما و امثال شما وقتی به فامیل و دوستان خود خارج از توان شان بهاء می دهید مردم دیگر اقوام این موضوع که یک تبعیض آشکار است را به حساب قوم شما می گذارند و سر رشته تفرقه از همین سوء استفاده های شخصی که به حساب اقوام گذاشته می شود شکل می گیرد.

ظاهرا جنابعالی بعد از چهارسال نشستن بر کرسی نمایندگی مجلس تفاوت میان انتقاد و مطالبات اجتماعی مردم را با اکاذیب ندانسته و جایگاه یک نماینده که می بایستی پاسخگوی مردم باشد را با یک فرد معمولی اشتباه گرفته اید!

براستی اگر مردم از شما انتظار پاسخ و رفع تنگناهای اجتماعی خود را نداشته باشند پس از چه کسانی باید بپرسند؟

آیا بنظر جنابعالی این مردم ضعیف و ناتوانند که شما بدنبال ضعیف کشی در جامعه هستید؟چرا جواب سئوالات آنان را که می بایستی با منطق و سعه صدر پاسخگو باشید نمی دهید و به جای آن بدنبال تهدید هستید؟

آیا تصور می کنید که مردم ضعیف هستند و شما قدرتمند؟غافل از اینکه اگر در این مردم ضعفی هم وجود دارد ناشی از تاثیرگذاری افرادی همچون جنابعالی در راس تصمیم گیری های استان است و اگر هم امروز قدرتی دارید و از آن به نفع این مردم استفاده نمی کنید از صندوقی ست که همین مردم با رای دادن برای شما ایجاد کرده اند.

به چه علت جنابعالی در مدت چهارسال نمایندگی خود بعنوان نماینده مردم و در قالب مدعی العموم و در جهت عمل به وظیفه ذاتی این جایگاه در قبال بی نظمی های انجام شده،ندانم کاری ها و اختلاس های صورت گرفته هیچ اقدامی انجام ندادید؟

به چه علت در برابر ظلمی که به مردم این استان چه در زمان گذشته و چه در زمان نمایندگی تان یکبار به مراجع قضایی یک دادخواست ساده و لایحه قضایی ارائه ندادید؟

مگر نمی دانید قانون این حق و اجازه را به شما داده که می توانید از هر فرد،در هر زمان که مسبب مشکلاتی برای جامعه گردد به دادگاه شکایت نمایید؟ با این وجود به چه علت حق این مردم را مطالبه ننمودید تا شاید اینگونه کمی از نابسامانی ها کاسته می شد.

ریزگردهای شوم که هدیه شما و افرادی همچون شماست که در این چندسال اخیر دامنگیر مردم این استان شده به محیط زیست و سلامت انسانی این جغرافیا آسیب وارد نموده و تعجب آور آنکه جنابعالی در دوران چهارساله خویش هیچ واکنش مناسب و قابل استنادی از خود در مقابل این مسئله و همچنین تخریب رودخانه مقدس و با ارزش و تاریخ ساز کارون از خود نشان نداده اید و حتی درباره شوری و غیرقابل شرب بودن آن هیچ اظهار نظری ننمودید.

براستی به چه علت مسببین و مسئولین(بدون در نظر گرفتن تفکر و جناح سیاسی آنان) این نابهنجاری ملی را به چالش نکشیده و آنان را به مراجع قضایی معرفی نکردید؟

به چه علت در قبال متخلفینی همچون خاوری،رحیمی،بقایی و …که در کابینه دولت قبلی که شما در کسوت نمایندگی مجلس عهده نظارت برعملکرد آن را داشتید هیچگونه اقدامی نکردید؟

به اعتقاد اینجانب بیانیه شما صرفا جنبه تبلیغاتی داشته و از شروع آن قصد داشته اید که خود را به طور غیرمستقیم برنده این دوره انتخابات به مردم القاء و معرفی نمایید و در قسمت آخر مردم را دعوت به پای صندوق های رای جهت رای دادن به خود به عنوان یک فرد مقتدر معرفی نموده اید،اما غافل از اینکه این مردم در این دوره شاید اشتباه کنند،ولی مطمئنا به افرادی که کارنامه مشخص و مردودی دارند رای نخواهند داد و فریب ترفندهایی مثل فرزندان اهواز و خوزستان  و فرزندان عشایر و……. را نخواهند خورد و با بینش و خرد برای انتخاب بهتر پای صندوق های رای حضور خواهند یافت.

به امید آن روز که دست  فریبکاران در جامعه افشاء گردد و دیگر جایگاهی نداشته باشند.