کد خبر: 297873
تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۲

امتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان

فلاسفه ی عارف همواره  علامت خرد ورزی را در شوق به دانایی و کسب فضایل دانستند و همیشه مردمان خردمند را بخاطر آن مسایلی که براساس عقلانیت برخود تحریم و یا واجب می نمایند مورد ستایش قرار می دهند .
الغرض در خبرها داشتیم که شورای هماهنگی اصلاحات خوزستان اعلامیه ی عجیب و غریبی را درمورد نسبت به حمایت قاطع و نیز نسبت به عدم حمایت قاطع از دو تن نامزدهای خبرگان رهبری در خوزستان اعلام نموده است که به نظر می رسد که صرفا این اعلامیه بیشتر از روی تسویه حساب های شخصی و نیز بر اساس محبت های خاله خرسه ای صادر شده است، زیرا یک جریان سیاسی زرنگ و کارکشته ولو  هرچند متألم و آزرده خاطر از نامهربانی های رقیب باشد ، اما نباید در جهت مبارزه با آن ، بر طبق یک رفتار سیاسی مبتنی بر خرد وارد کنش شود مخصوصا رقیبی قدر و صاحب پایگاه مردمی که تحریم آن در واقع ، قرار گرفتن در رفراندومی ناسنجیده با اوست. که در فردای انتخابات آثار نامطلوبی را در بر خواهد داشت ،
به هرحال آیت الله کعبی ، با صدور این اعلامیه ، چندین سود می برد ، اول آن که موقعیت و پایگاه اش در نزد جناح مطبوعه اش مستحکم تر می شود و از حیث ضریب وفاداری به جریان سیاسی پر ترافیکش در اردوگاه خویش نسبت به سایر همقطارانش در استان و کشور سبقت و  پیشی می گیرد و مضافا این همان چیزی بود که حامیان آیت الله کعبی برای اثبات خود ، در تحققش می کوشیدند که به شکل اتفاقی به مصداق گر خدا خواهد عدو شود سبب خیر، بدون پرداخت هیچ هزینه ای بدان دست یافته اند و از سویی دیگر ، چنانچه در جبهه ی متحد در حمایت از آیت الله کعبی ،قصوری محتمل بود اکنون با این موضع گیری رقیب ، جای هیچ شک و شبهه ای در حمایت از قاطع ایشان باقی نمی ماند ،
حالیه، اشکال حرفه ای به  این قسمت کار ، که مندرج در اعلامیه مختصر شورای هماهنگی اصلاح طلبان خوزستان بود. که با این توضیح اظهر من الشمس است.
اما قسمت دیگر اعلامیه که در حمایت قاطع از نامزد دیگر است یعنی حمایت قاطع اصلاح طلبان خوزستان از آیت الله محمدحسین شاهرودی که خود در دوره های قبل جزو لیست حمایتی مدنظری بود که مورد توافق همگان منجمله رقبای اصلاح طلبان بوده است نه تنها برای ایشان مزیتی نیست بلکه به مثابه ی کور کردن موقعیت های رای آوری برای وی  محسوب می شود که معذالک ایشان می توانسته از همه ی سبدهای آرای مردمی  کسب کند .
ایضا این موضع ناضرور موجب خارج کردن احمدی شاهرودی از لیست هایی شود که بنده ی خدا ، در دوره های قبل جزو آنها بود ، و رای خود را از آن شارژ می نمود.
حالا گیریم با این بی تدبیری در این دوره احمدی شاهرودی ، دچار تنزل رتبه در میان راه  یافته گان مجلس خبرگان گردد و یا از ورود به مجلس خبرگان ناکام گردد ، خب این چه دوستی خاله خرسه ای است که در حق ایشان روا داشته اید و براساس چه پشتوانه ی آرایی ،  این گونه دست به ریسک های ناسنجیده و غیر ضرور می زنید ، مگر این که بخواهید اختلافات شخصی را در قالب کار تشکیلاتی حزبی بروز دهید.
والسلام

عبدالرحمن نیک سرشتمطالب مرتبط
اشتراک گذاری
اخبار خوزستان
اخبار ایران و جهان