پس از رد صلاحیت گسترده کاندیداهای شناخته شده، شاخص و مطرح جریان اصلاح طلبی استان خوزستان که قابلیت بسیج افکار عمومی و رای آوری و ورود به مجلس را داشتند پیش بینی میشد اقدامی در خور و شایسته در این زمینه از سوی کسانی که طی یکسال گذشته هر هفته و هر ماه عده ای را (به ظاهر بعنوان افراد تاثیرگذار اصلاحات استان، اما در عالم واقع بعنوان سیاهی لشکر و گوش بفرمان) جمع کرده و به تهران عزیمت کرده و با بزرگان اصلاحات کشور دیدار میکردند، بروز یابد. اما هر چه زمان سپری شد نه اقدامی صورت گرفت و نه تحرکی بوجود آمد و نه حتی بیانیه ای بی خاصیت برای خالی نبودن عریضه صادر شد!

گویی آنهمه برگزاری جلسه و متینگ و انتخابات تالار افتاب و مهتاب و جمع شدن های هفتگی و گاه و بی گاه در امانیه و هزار اقدام بی فایده دیگر از این دست، فقط و فقط جهت خودنمایی و عرض اندام و نشان دادن عقده های فرو خورده گذشته بوده است و بس، و صد البته تا حدودی نیز چنگ و دندان نشان دادن به استاندار و تیم استانداری، آنهم هر کس با هدفی خاص و جداگانه. یکی از روی حسادت که چرا بمانند گذشته در تعیین مدیران ستادی استانداری نقشی ندارم و دیگری نیز از روی کینه جاماندن از تصاحب صندلی مدیرکلی آموزش و پرورش استان!

تا امروز که بعد از رد صلاحیت پروفسور قبادیان ؛مهندس عماد؛ دکتر حیصمی؛ شدید زاده ؛ مهندس اسدی و هرکسی که تنش به تن اصلاح طلبان واقعی خورده بود، به یکباره خبر رسید که ایهاالناس مژده مژده بشتابید که شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان خوزستان، شاخ غول را شکاند و رئیس ستاد انتخاباتش را تعیین کرد!

درود و دو صد بدرود که بالاخره حضرات متفکر و اندیشمند شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان خوزستان هنر کرده بدور هم جمع شده و برای انتخابات پیش رو رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان استان خوزستان را انتخاب کردند.

گویی که چنان از فوران و ازدیاد کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی و رای و اقبال عمومی مردم خوزستان به آنها مطمئنند که فقط مانده همین جناب متهم اصلی مهندسی کردنهای پی در پی انتخاباتهای درون سازمانی اصلاح طلبان را به صندلی پر طمطراق و ارزشمند رئیس ستادی اصلاح طلبان خوزستان بنشانند و دیگر خیالشان از همه چیز و همه کس آسوده باشد!

عجبا که این اصلاح طلبی استان خوزستان شاید برای مردم مظلومش آب و نانی نداشت، اما ظاهرا برای خود شیفتگانی تشنه عنوان و سمت و صندلی نوایی گوش نواز دارد و این قصه پر غصه سرنوشت محتوم اصلاح طلبی در استانمان همچنان ادامه دارد. ایکاش این دوستان حداقل در زمان باقی مانده بجای مطرح کردن خود به معرفی و شناسایی نامزد های همسو اقدام نمایند.

زمان بابادی شوراب